Zaznacz stronę

6:00 – 8:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.

8:00 – 8:15

Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku.

8:15-8:45

Śniadanie.

9.20 – 11.00

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu.
11.00- 11 30

Obiad – zupa

11:30-12:30

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela.

12:30 – 13:00

obiad – II danie

13: 00. -14.10

Odpoczynek – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowiska,  ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, spacery, zabawy swobodne na świerzym powietrzu

14:10-14.30

Podwieczorek.

14.30-15:30

Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

15.30-17:00

rozchodzenie się dzieci do domów.