Zaznacz stronę

Nasza Kadra

kadraKadra przedszkola
Kadrę pedagogiczną stanowią młodzi, nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzenie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka.

Dyrektor: mgr Jolanta Waśniewska

Grupa starsza;
Mgr Zofia Zalewska – Dymek

Grupa młodsza:
Anna Szalkowska