WITAMY W PRZEDSZKOLU BAJKA

Plan dnia

6:00 – 8:00 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. 8:00 – 8:15 Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do posiłku. 8:15-8:45 Śniadanie. 9.20 – 11.00 Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu. 11.00- 11 30 Obiad – zupa 11:30-12:30 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, realizacja ofert proponowanych przez nauczyciela. 12:30 – 13:00 obiad – II danie 13: 00. -14.10 Odpoczynek – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowiska,  ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, spacery, zabawy swobodne na świerzym powietrzu 14:10-14.30 Podwieczorek. 14.30-15:30 Zabawy; zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. 15.30-17:00 rozchodzenie się dzieci do...

Read More
  • Plan dnia

    6:00 – 8:00 Zabawy dowolne w kącikach...